UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

NATIONAL ID VERIFICATION PORTAL

Weka Namba ya kitambulisho(NIN): Mfano 19010107151160000119
NIN        

Kuhusu nakala hii Nakala hii inatumika kuonesha kuwa mhusika tayari ameshatambuliwa na Mamlaka ya Vitambulisho Vya Taifa (NIDA).
Mwombaji anatakiwa kufika ofisi za Mamlaka kufuatilia kitambulisho chake.