UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

NATIONAL ID VERIFICATION PORTAL

Weka Namba ya kitambulisho(NIN)
NIN        

Kuhusu nakala hii Nakala hii inatumika kuonesha kuwa mhusika tayari ameshatambuliwa na Mamlaka ya Vitambulisho Vya Taifa (NIDA).
Mwombaji anatakiwa kufika ofisi za Mamlaka kufuatilia kitambulisho chake.