Chapisha biliSehemu hii huwezesha kupata bili yako
Jaza namba ya malipo (Control Number) kisha tuma Kupata bill yako
Bili lazima iwe haijafikia ukomo wake (Expire date)
Gharama za kubadilisha kitambulisho ni Sh: 20,000/- mara ya kwanza, 30,000/- mara ya pili na 50,000/- mara ya tatu na zaidi
Mfano: 999999999999